كمَّلك ربِّي عن أصحابك

<p class="m_-6061880907885481851gmail-MsoPlainText" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;">
	<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;">كمَّلك ربِّي عن أصحابك</span></p>
<p class="m_-6061880907885481851gmail-MsoPlainText" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;">
	<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;">متفنِّد دوم بين أراضيك</span></p>
<p class="m_-6061880907885481851gmail-MsoPlainText" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;">
	&nbsp;</p>
<p class="m_-6061880907885481851gmail-MsoPlainText" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;">
	<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;">أعيشها السَعد بأيامك</span></p>
<p class="m_-6061880907885481851gmail-MsoPlainText" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;">
	<span dir="RTL" lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; font-family: Arial, sans-serif;">بمشَاهَد عيونك وطاريك</span></p>
, Her Highness Sheikha Khawla Bint Ahmed Khalifa Al Suwaidi,Khawla Sheikha, Sheikha Khawla,خوله, Khawla Suwaidi,Khawla, khawla al sowaidi,khawla sowaidi,Khawla Al Suwaidi,National Poetry, Poetry, Arabic poems, Arab poet,Arab calligrapher,Arab artist,خوله السويدي, khawla alsuwaidi,khawla al suwaidi, peace and love exhibition at saatchi gallery london, peace & love,arabic poem,arabic poetry,peace and love, peace ,love, sheikha khawla bint ahmed bin khalifa al suwaidi,sheikha khawla bint ahmed bin khalifa al suwaidi,khawla  al suwaidi,khawla  alsuwaidi, khawla, خوله السويدي , خوله بنت احمد بن خليفه السويدي , خوله   احمد   السويدي

كمَّلك ربِّي عن أصحابك

متفنِّد دوم بين أراضيك

 

أعيشها السَعد بأيامك

بمشَاهَد عيونك وطاريك

كمَّلك ربِّي عن أصحابك

متفنِّد دوم بين أراضيك

 

أعيشها السَعد بأيامك

بمشَاهَد عيونك وطاريك

, Her Highness Sheikha Khawla Bint Ahmed Khalifa Al Suwaidi,Khawla Sheikha, Sheikha Khawla,خوله, Khawla Suwaidi,Khawla, khawla al sowaidi,khawla sowaidi,Khawla Al Suwaidi,National Poetry, Poetry, Arabic poems, Arab poet,Arab calligrapher,Arab artist,خوله السويدي, khawla alsuwaidi,khawla al suwaidi, peace and love exhibition at saatchi gallery london, peace & love,arabic poem,arabic poetry,peace and love, peace ,love, sheikha khawla bint ahmed bin khalifa al suwaidi,sheikha khawla bint ahmed bin khalifa al suwaidi,khawla al suwaidi,khawla alsuwaidi, khawla, خوله السويدي , خوله بنت احمد بن خليفه السويدي , خوله احمد السويديHome | Biography | Articles | Poems | Exhibitions | Songs | Contact Us |