وترسم لي وجود وأكتب بك دواوين

<div>
	وترسم لي وجود وأكتب بك دواوين</div>
<div>
	وأخطها الاشعار ترسم لي جنونك</div>
<div>
	&nbsp;</div>
<div>
	انت جنتي وين ما تغفى بك العين</div>
<div>
	وانت حلمها الكرى أفداها عيونك</div>
<div>
	&nbsp;</div>
, Her Highness Sheikha Khawla Bint Ahmed Khalifa Al Suwaidi,Khawla Sheikha, Sheikha Khawla,خوله, Khawla Suwaidi,Khawla, khawla al sowaidi,khawla sowaidi,Khawla Al Suwaidi,National Poetry, Poetry, Arabic poems, Arab poet,Arab calligrapher,Arab artist,خوله السويدي, khawla alsuwaidi,khawla al suwaidi, peace and love exhibition at saatchi gallery london, peace & love,arabic poem,arabic poetry,peace and love, peace ,love, sheikha khawla bint ahmed bin khalifa al suwaidi,sheikha khawla bint ahmed bin khalifa al suwaidi,khawla  al suwaidi,khawla  alsuwaidi, khawla, خوله السويدي , خوله بنت احمد بن خليفه السويدي , خوله   احمد   السويدي

وترسم لي وجود وأكتب بك دواوين
وأخطها الاشعار ترسم لي جنونك
 
انت جنتي وين ما تغفى بك العين
وانت حلمها الكرى أفداها عيونك
 
وترسم لي وجود وأكتب بك دواوين
وأخطها الاشعار ترسم لي جنونك
 
انت جنتي وين ما تغفى بك العين
وانت حلمها الكرى أفداها عيونك
 
, Her Highness Sheikha Khawla Bint Ahmed Khalifa Al Suwaidi,Khawla Sheikha, Sheikha Khawla,خوله, Khawla Suwaidi,Khawla, khawla al sowaidi,khawla sowaidi,Khawla Al Suwaidi,National Poetry, Poetry, Arabic poems, Arab poet,Arab calligrapher,Arab artist,خوله السويدي, khawla alsuwaidi,khawla al suwaidi, peace and love exhibition at saatchi gallery london, peace & love,arabic poem,arabic poetry,peace and love, peace ,love, sheikha khawla bint ahmed bin khalifa al suwaidi,sheikha khawla bint ahmed bin khalifa al suwaidi,khawla al suwaidi,khawla alsuwaidi, khawla, خوله السويدي , خوله بنت احمد بن خليفه السويدي , خوله احمد السويديHome | Biography | Articles | Poems | Exhibitions | Songs | Contact Us |